2014. május 20., kedd

Ego

Az elmének három funkciója van.
 Manasz a legalacsonyabb rendű értelem amely adatokat gyűjt be és raktároz. A külvilágból az érzékszerveken keresztül állandóan áramlanak és változnak az információk. Emléklenyomatokat is hagynak maguk után, ha sokszor ismétlődik egy hatás az könnyebben ott marad lenyomatként. A manasz mögött a csittában van a benyomások tárháza mely az elme tudatalatti részének felel meg. A csitta a mentális tevékenység alapja ahol a beérkező benyomások ösztönös reakciójaként megszületik az érzelem. (Itt megjegyzem, hogy az elme nem azonos az aggyal, hanem az asztráltestben található)

Ahamkára az énség területe mely a beérkező információkat elkülöníti és elhatárolja magát a beérkező hatásoktól. Fejlődési lépés, hogy tudom, hogy a gondolatok az én gondolataim és az érzéseket is elkülönítem.

A harmadik funkció a Buddhi az értelem, mely dönt, ítéleteket hoz és választ is tud kibocsátani. Akinél fejletlen ösztönösen reagál a beérkező információkra. Azonban ahogy a tiszta értelem egyre jobban felbukkan úgy tudunk a régi berögzült mintáktól megszabadulni és kilépni a külső hatások alól. Ez a bölcsesség a megértés.

A három funkciót betöltő elme másik oldalán található Isten az emberi tudat legmagasabb szintje maga a Lélek (Atman, Brahman). Minél nagyobb a tudatosság annál könnyebben engedjük el a minket ért hatásokat és még gondolati szinten sem időzünk rajtuk. Akit zavar mások viselkedése az azért van, mert azon a területen még saját magának is kell fejlődnie, tisztulnia.


Sok ember különálló lényként éli meg magát a többi embertől, pszichológiai értelemben büszkeség, önzőség hatja át, mert másnak érzi magát a többiektől, különbnek érzi magát. Oka a fizikai testtel és a külsőségekkel való azonosulás, mivel magát mindenek fölé helyezi belső indíttatásból nem hajt fejet senki és semmi előtt. Maximum azért, mert utánozza a többieket vagy, mert ilyen nevelést kapott, esetleg fél, alkalmazkodik.


Az ego meghatározza életünket, boldogulásunkat. Mivel lelki értelemben mindenkit ugyanaz az EGY lélek éltet ezért ennek tudatában kellene viszonyulnunk embertársainkhoz. Viselkedésünk is megmutatja, hogy mennyi tapasztalatunk van Istenről. Minél elfogadóbbak vagyunk embertársainkkal szemben annál erősebb a Buddhi az értelem a megértés. Ez az értelem még véletlenül sem azonos a könyvből szerzett tudással a diplomák számával és a neveltetés által szerzett jó modorral. Csak is az elcsendesedés által tapasztalati úton juthatunk hozzá.

Az egónk mértéke határozza meg, hogy a bennünk lakozó közös Lélekről (Istenről, Forrásról, Szeretetről) mennyi tapasztalatunk van. A mellékelt képen látható, hogy aki nagy egóval rendelkezik az elzárja magát Isten Kegyelmétől magától az energiától a szeretettől és ezért ez negatív irányba befolyásolja életét és a vele együtt élőkét is. Súlyos esetben beteg, depressziós lesz.

Az egészséges mértékű ego fiatal korban segítség is lehet céljaink elérésében, de az élet közepe táján a figyelmünket fokozatosan befelé kellene irányítanunk ami az én oldódását segíti és ezért határtalan békével ajándékoz meg. 

 

2014. május 4., vasárnap

Teremtő erő

Létezésünk 5 síkja, középen örök változatlan részünk a Lélek
Az emberi létezésnek 5 síkja van. Az első mindenki számára könnyen felfogható ez az anyagi sík a fizikai testünk melyet annamaya kosának nevezünk szanszkrit nyelven.
 A második réteg a pranamaya kosa az energiatest a vitális réteg. Ez már a szem számára láthatatlan ahogy az elektromos áram is a vezetékben, de ennek ellenére létezik. A harmadik réteg a manomaya kosa az elme tudatalatti része az érzelmi réteg. A következő réteg is az elméhez tartozik a vidzsnyanamaya kosa az elme tudatos része, bölcsességtest, értelem (az elme rétegei az asztráltestben találhatók). Az elmetest e két rétege határozza meg az energia és fizikai test állapotát.
 Az ötödik réteg az anandamaya kosa az üdvözült test a tiszta tudat, boldogság réteg (okozati test). Relaxációban vagy meditációban amikor az elme leáll működni megszűnik a test érzete is és a tiszta tudatosság állapotába kerülünk (ez már nem az elme síkja). Itt már nincs jó és rossz érzés csak a létezés.Minden jóga út célja megtapasztalni létezésünk örök részét a Teremtő erőt mely maga a Lélek, szanszkritul Átman (Teremtő, Szeretet, Forrás, Isten, Lélek), mellkasunk középső részén érzékelhető ez a hatalmas mindent átható erő mely mindenkiben egyforma és közös.
 A hagyomány szerint a Kundalíni-kígyó a farokcsont tövénél összetekeredve nyugszik alvó állapotban, ez a mindent átható Teremtő erő egy szikrája testünkbe zárva. A jóga célja a kundalíni felébresztése. A Kundalíni emelkedése spontán is megtörténhet amit tisztulás követ. Személyiségünk fejlődni kezd, alaptermészetünkhöz visszatérünk vagyis a jelenben, világosságban, tiszta elmével élünk. A jógik különböző technikákkal segíthetik a Kundalíni felemelését, de addig amíg nem vagyunk elég tiszta emberek nem ajánlatos ezzel foglalkoznunk, mert sok problémát okozhatunk magunknak. Ezért  először személyiségünk fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt!

 Személyiségünk fejlesztése energia központjaink (csakrák) és energia csatornáink tisztulását jelenti. Kund=égetni. Ahogy csakráink alulról haladva tisztulnak egyre elfogadóbbak leszünk és így tud  a Kundalíni erő az Önvaló csatornájában a szusumná nádiban a fő energiavezetékben probléma nélkül felfelé emelkedni mivel elégnek személyiségünk negatív vonásai. A szusumná körül spirálisan halad az ida az elme és a tudatosság és a pingala a prána (energia) csatornája.

Iyengar nyomán


 Fizikai testünket jóga ászanákkal (testgyakorlatok), energiatestünket pranayamaval (légzéssekkel), relaxációban, hangfürdővel,
elménket jóga nidrában (jógikus mélyalvással), mantrákkal, meditációban a védikus hagyományokat követve  tisztíthatjuk. A tudatosan felépített böjt is nagy segítség. Érdemes kombinálni ezeket a lehetőségeket. A tisztulás folyamata némi kellemetlenséggel járhat ugyanis ilyenkor eltávoznak a testbe bezáródott érzelmek. Elmélkedéssel, tudatos szintre hozva problémáink okát gyökerénél ragadjuk meg. Hiába gyógyul a fizikai test, ha az elme nem követi újból kialakulhat a probléma és ez fordítva is igaz. A jóga gyakorlása azért különbözik minden más módszertől, mert létezésünknek mind az 5 rétegét érinti.

 Minél tudatosabbak vagyunk annál jobban rálátunk életünk eseményeire, történéseire és egy magasabb nézőpontból szemlélhetjük. A csakrákról részletesen egy előző írásomban olvashatsz. A népszerű bejegyzések között megtalálod.

Szat- Csit- Ananda  
 Örök Létezés-Tudás-Üdvösség